herbeBOI - Gmina Bielice

Wydanie zgody zarządcy cmentarza na ekshumację

Cmentarze

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Akt zgonu

Komórka organizacyjna

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, ochronasrodowiska@bielice.com.pl

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. z 2015 poz. 2126 z późn. Zm.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.