herbeBOI - Gmina Bielice

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1892), art. 34, art.37. ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

UWAGI:

  1. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej ............ pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
  2. O każdym etapie załatwienia wniosku, najemca informowany jest odrębnymi pismami