herbeBOI - Gmina Bielice

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
  2. Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej lub z projektu podziału lub topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia zagospodarowania działki lub terenu.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r., nr 94, poz. 850 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1968 r., Nr 23, poz. 151).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Bielice.