herbeBOI - Gmina Bielice

Opłata adiacencka

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o naliczenie opłaty adiacenckiej zawierający określenie położenia nieruchomości. Wniosek może zawierać propozycję sposobu uregulowania opłaty (gotówką, na raty , poprzez przekazanie nieruchomości). 

 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

Art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielice).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.