herbeBOI - Gmina Bielice

Oświadczenie o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa pokój nr 14 tel. 91 5644220 wew. 23

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni

Tryb odwoławczy

Nie ma zastosowania

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Gmina może wykonać prawo pierwokupu w terminie 1 miesiąca od dnia

    otrzymania zawiadomienia od notariusza o treści umowy warunkowej.

2. Chcąc zawrzeć umowę przed upływem 1 miesiąca należy złożyć wniosek

    o wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu..

3. Wniosek składa nabywający bądź zbywający nieruchomość.