herbeBOI - Gmina Bielice

Sprzedaż na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprzedaż na własność nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:  ustawa  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami)