herbeBOI - Gmina Bielice

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność gospodarstw rolnych przez byłych i obecnych właścicieli

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

- wydanie zaświadczenia 17 zł ( nie podlegają opłacie skarbowej podania, załączniki do podań oraz zaświadczenia wydawane w sprawach alimentacyjnych, szkolnictwa, dla żołnierzy niezawodowych i poborowych, KRUS,ZUS, zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów UE)
- za każde z zaświadczeń kasuje się osobno.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania  Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.