herbeBOI - Gmina Bielice

Oświadczenie o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa pokój nr 14 tel. 91 5644220 wew. 23

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

do 14 dni

Tryb odwoławczy

Nie ma zastosowania

Dodatkowe informacje, uwagi

Gmina może wykonać prawo pierwokupu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia od notariusza o treści umowy warunkowej.

Chcąc zawrzeć umowę przed upływem 1 miesiąca należy złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu..

Wniosek składa nabywający bądź zbywający nieruchomość.