Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zwrot nadpłaty podatku

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

    1.   Wniosek o zwrot  nadpłaconego podatku  

    2.   Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot  nadpłaty.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja   podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje