Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Dopisanie do spisu wyborców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • wniosek o dopisanie do spisu wyborców dostępny poniżej lub w pok. 12 
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Od  ręki


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017r., poz. 15 j.t.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5)


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy: właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo, w której czasowo przebywa; W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym mają stały pobyt