Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydanie zgody zarządcy cmentarza na ekshumację

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Akt zgonu


Komórka organizacyjna

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, ochronasrodowiska@bielice.com.pl


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. z 2015 poz. 2126 z późn. Zm.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.