Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej -  na okres powyżej trzech lat 
 2. Załączniki:
  • dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną lokalizacją gruntu 
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana
  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(  t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459  z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Bielice.