Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu  

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459  z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Bielice.