Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Przydział lokalu socjalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o najem - lokalu socjalnego  


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.
Wnioski realizowane są według kolejności oczekiwania zgodnie z listą mieszkaniową.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art.14 ust.1 Ustawy może zostać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, której dochody brutto w gospodarstwie domowym w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym najem nie przekraczały 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
  2. W przypadku orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności.
  3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 1 roku. W przypadku udokumentowania dochodów uprawniających do lokalu socjalnego umowa najmu może być przedłużona na kolejny okres. W sytuacji wzrostu dochodu rodziny, można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony albo zastosować art.18 ust.1 i 2 Ustawy w przypadku braku udokumentowania dochodu.