Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Sprzedaż na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprzedaż na własność nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  ustawa  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami)