Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Oświadczenie o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości 


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa pokój nr 14 tel. 91 5644220 wew. 23


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

do 14 dni


Tryb odwoławczy

Nie ma zastosowania


Dodatkowe informacje, uwagi

Gmina może wykonać prawo pierwokupu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia od notariusza o treści umowy warunkowej.

Chcąc zawrzeć umowę przed upływem 1 miesiąca należy złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu..

Wniosek składa nabywający bądź zbywający nieruchomość.